संपर्क

Stat

डॉ. एस एन पुरी, माजी कुलगुरू यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे 'ड' वर्गातील महाविद्यालयांचे तपासणी अहवाल

1. राजश्री शाहू महाराज कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय, सांगली

2. नवलभाऊ कृषी महाविद्यालय, अमळनेर जि . जळगाव

3. मॉडर्न जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, कुले डंखाने पौड ता. मुळशी जि . पुणे

4. विवेकानंद कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय, हिवरा आश्रम जी. बुलडाणा

5. सौ. वसुधाताई देशमुख कृषी महाविद्यालय, बोडणा जि. अमरावती

6. श्रीमती सुमित्राबाई अंधारे कृषी महाविद्यालय, शिर्ला अंधारे ता. पातूर जि. अकोला

7. श्री सेवकभाऊ वाघाये कृषी महाविद्यालय, केसलवाडा ता. लाखनी जि. भंडारा

8. स्व. आर. जी. देशमुख कृषी महाविद्यालय, तिवसा जि. अमरावती

9. महात्मा गांधी जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, पोखर्णी जि. नांदेड

10. मारोतराव वादाफळे कृषी महाविद्यालय, यवतमाळ

11. श्री छोटूराम कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय लोदगा ता. औसा जि. लातूर

12. कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय किर्लोस बी ता. जि. सिंधुदुर्ग

13. स्व . गणपतराव इगळे उद्यानविद्या महाविद्यालय जळगाव जामोद ता. जि.बुलढाणा

14. अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय गेवराई तांडा ता. जि. औरंगाबाद

15. आदित्य कृषी तंत्रज्ञान महाविद्यालय बीड

16. आदित्य जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय बीड

17. आदित्य अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय बीड

18. आदित्य कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीड